18 January 2009

Tanggungjawab


Merupakan satu perkataan yang sinonim dengan kita dan mempunyai banyak maksud yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga tanggungjawab bererti kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Ini bermaksud seseorang itu berkewajipan untuk memikul tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Pada pendapat saya pula, sebenarnya tanggungjawab adalah lebih daripada huraian tersebut. Ia bukan sahaja kewajipan untuk memikul amanah atau beban tugas tetapi si pemikul amanah ini perlu untuk menjawab dan dipertanggungjawabkan atas amanah yang telah diberikan. Sebab itu dalam ajaran Islam dititik beratkan soal kehidupan semula setelah mati. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyoal semula adakah amanah dan tanggungjawab yang diberikan telah dilaksanakan dengan sempurna atau sebaliknya. Amanah yang dimaksudkan disini adalah amanah yang merangkumi semua tanggungjawab kita. Baik amanah dengan Pencipta, diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, agama mahupun alam semesta. Apa yang penting adalah adakah kita mempunyai jawapan kepada setiap persoalan yang diutarakan. Seperti jawapan seekor burung kecil yang pada dasarnya tidak mampu tetapi berusaha juga untuk memadamkan api yang membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim 'alaihissalam. ketika dibakar oleh Namrud. Sekiranya ada Alhamdulillah mungkin kita akan terlepas dari siksaan tetapi sekiranya yang ada hanya alasan bukan jawapan maka anda sendiri dapat menjangkakan apakah balasan yang selayaknya diterima. Saya tinggalkan penulisan ini dengan mutiara minda dari saya untuk difikirkan bersama;

"Kebiasaannya kita hanya asyik membahagikan masa kita supaya kita tidak terlalu sibuk tetapi kita terlupa untuk membahagikan dan mengagihkan tugas kita supaya tidak mengambil masa dan menyibukkan orang lain"
'
'
'

No comments: