23 December 2008

Ciri-Ciri Dakwah Yang Efektif

Akibat dakwah tanpa hikmah

Dengan meminjam teori komunikasi, suatu dakwah dinilai efektifnya apabila menimbulkan lima tanda. Lima tanda yang dimaksudkan ialah:

  1. Melahirkan pengertian. Iaitu apa yang disampaikan dimengertikan oleh yang menerimanya.

  2. Menimbulkan kesenangan. Yakni orang yang menerima pesanan iaitu mad’u merasakan seruan dakwah yang disampaikan oleh da'ie menimbulkan rasa senang, tenang dan menghiburkan, tidak memuakkan atau menyakitkan walaupun sifat tegurannya boleh jadi tajam dan mendasar. Walaupun demikian dakwah bukanlah seperti pertunjukkan hiburan, dan seorang da'ie tidak seharusnya berperanan sebagai pelawak.

  3. Menimbulkan pengaruh pada sikap mad’u. Maksudnya, ajakan dan seruan da’ie dapat mempengaruhi sikap mad’u dalam masalah-masalah tertentu. Misalnya dari sikap sinis kepada upacara keagamaan menjadi neutral, simpati atau empati, dari stereotaip terhadap ajaran Islam berkaitan wanita menjadi ingin mengetahui ajaran yang sebenarnya. Dari sikap eksklusif (merasa dirinya benar) menjadi menghargai golongan lain dan sebagainya.

  4. Menimbulkan hubungan yang makin baik. Maksudnya, semakin sering berkomunikasi dengan mad’u, samada melalui ceramah, konsultasi, bermuamalah atau pergaulan biasa membuatkan hubungan antara kedua belah pihak semakin dekat dan semakin akrab serta saling memerlukan. Bermula dari sekadar penceramah yang diundang untuk berceramah berkembang menjadi guru, sahabat, tempat mengadu, perunding dan orang yang dihormati oleh masyarakat.

  5. Menimbulkan Tindakan. Maksudnya dengan dakwah yang dilakukan terus menerus, mad’u kemudiannya terdorong bukan hanya untuk merubah sikapnya tetapi sehingga mahu melakukan apa yang dianjurkan oleh da'ie. Dari seorang yang tidak mengerjakan solat kepada patuh mengerjakan solat, dari kedekut kepada pemurah, dari berkelakuan kasar kepada lemah lembut, dari pemalas menjadi rajin dan sebagainya. Tindakan kelima inilah yang merupakan tanda konkrit dari keberhasilan sesuatu dakwah.

Dengan demikian, jika seorang da’ie berdakwah setiap hari tetapi masyarakat masih tidak memahami malah membenci dirinya, mereka tidak membantu program-programnya, jurang pemisah semakin melebar, seruan-seruannya tidak mendorong mereka melakukan sesuatu, itu semua merupakan indikasi bahawa dakwah dari da’ie tersebut tidak efektif.

Penggunaan psikologi dakwah oleh da’ie adalah agar dakwahnya efektif. Sebenarnya, komunikasi dakwah membuatkan kedua belah pihak iaitu da’ie dan mad’u sama-sama belajar menjadi manusia. Ini adalah kerana keperibadian manusia terbentuk secara perlahan-lahan melalui interaksi dengan orang lain di sekitarnya.